Medlems- & handelsbetingelser

1. MEDLEMSKABET

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og VICI Inc IVS, cvr.nr. 39819988, eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”Team VICI”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til Team VICI på info@teamvici.dk eller selv rettes igennem medlemsadgangen i foreninglet.

Medlemskabet giver adgang til at træne, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i punkt 10.

 

2. Reklame/Markedsføring

TEAM VICI forbeholder sig retten til at behandle medlemmets oplysninger i egne statistikker, som har til formål at forbedre ydelsens kvalitet, samt at anvende oplysninger til reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

Medlemmer accepterer derved at, kunne blive brugt i forbindelse med billede- og videomateriale, som har til formål at markedsføre TEAM VICI.

 

Som medlem er man ansvarlig for behandlig af TEAM VICI brandet, og derved forventes at markedsføring sker med henblik på ansvar.

Dette betyder at det er acceptabelt at bruge TEAM VICI i personlig markedsføring, så længe det ikke er skadeligt for brandet.

3. ÆNDRINGER

Team VICI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på TeamVICIs hjemmeside.

4. VARIGHED

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til punkt 10.

5. Foreninglet

Som medlem af TEAM VICI vil du få adgang til foreninglet, herigennem vil du kunne opdatere betalingskort, tilmelde dig hold og meget mere. Der er tilknyttet en APP som kan hentes i APP store "Foreninglet".

6. BETALING

Betaling for bestilling sker så snart medlemskabet påbegyndes. Så snart medlemskabet påbegyndes, dvs. medlemmet har booket hold, modtaget medlemskort, deltaget på hold eller trænet, kan bestilling ikke fortrydes. De oplysninger, du indtaster ved brug af betalingskort, sendes direkte til Nets i krypteret form, dvs. det kun er Nets, som kan læse disse oplysninger. TeamVICI.dk eller Foreningslet har ikke adgang til oplysningerne.

Alle priser er opgivet i DKK.

Du kan betale via Nets (Foreninglet). Vores betalingsgateway understøtter de fleste kreditkort herunder Dankort , Visa, MasterCard, Maestro & JCB. Ved betaling med kreditkort sker selve betalingen via en sikker forbindelse (SSL) igennem Nets. Det betyder, at TeamVICI.dk ikke har adgang til dine kreditkortoplysninger. Der opkræves ikke kortafgift på TeamVICI.dk.

TeamVICI.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Såfremt betydelige ændringer sker, vil dette blive oplyst på TeamVICI.dk’s hjemmeside. Det påhviler medlemmet at holde sig ajour herom. TeamVICI.dk trækker automatisk via Nets den månedlige afgift fra dit kreditkort. Efter levering kan købet ikke fortrydes.

Ved oprettelsen af et medlemskab til Team VICI, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet er trådt i kraft. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Team VICI. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der skulle opstå tvivl.

7. FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved et Nets/Teller medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. og der pålægges renter med 2% pr. påbegyndt måned. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Team VICI ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Team VICI sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos Team VICI, indtil betaling af Team VICI’s tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Team VICI’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

​8. PRISÆNDRINGER

Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 9.

9. BEROPERIODER

Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. Beroperioden skal sendes til info@teamvici.dk. For hver beroperiode betales et gebyr på 50 DKK. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

10. OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse.

Opsigelse af medlemskab kan gøres blot ved at sende en mail til info@TeamVICI.dk med besked om opsigelse. Forudbetalte beløb refunderes ikke.

11. Personlig Træning

Ved køb af personlig træning tæller opsigelsespolitikken ''Punkt 10. Opsigelse af medlemsskaber'' IKKE. Ønsker du ikke at fortsætte personlig træning længere skal du aftale dette med din træner eller blot ved at sende en mail til info@TeamVICI.dk med besked om opsigelse. Forudbetalte beløb refunderes ikke.

Scroll til toppen